Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

Synchron CX9 Pro

Biohemijski analizator koji postavlja nove standarde u efikasnosti i performansama, poboljšavajući celokupan proces testiranja od uzimanja uzorka do dobijanja finalnog rezultata.

Karakteristike:

Optimizovan rad sa uzorcima:

 • Jedinstven autoloader za povećanje walk-away kapaciteta.
 • STAT ubacivanje uzoraka.
 • Automatsko razblaženje uzoraka.

Povećanje efikasnosti:

 • Dobijanje rezultata metaboličkog panela za manje od jednog minuta.
 • Automatska detekcija koaguluma i korekcija.
 • Automatska provera serum indexa i polihromatska korekcija
 • Reagensi, kalibratori i kontrole u tečnom stanju, spremni za upotrebu
 • Konsolidovan panel testova
 • Modem dijagnostika

Optimizovana obrada podataka:

 • Program za obradu podataka.
 • Automatska notfikacija STAT uzorka.
 • Pregled rezultata po odstupanjima prema kriterijumima koji ste Vi unapred definisali.
 • Rerun i reflex testiranje.
Synchron CX9 Pro
Beckman Coulter, Inc. - Synchron CX9 Pro

Proizvođač:

Synchron CX9 Pro

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade