Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

AU640

Biohemijski analizator

Sa kapacitetom od 800 fotometrijskih testova po satu (do 1200 testova sa elektrolitima) i 51 on board testom, AU640 omogućava laboratorijama širom sveta da optimizuju troškove i povećaju efikasnost.

AU640 je random access analizator namenjen laboratorijama srednjeg i velikog kapaciteta, a može se koristiti i kao namenski analizator za specifične parametre. Omogućava paralelno rutinsko i STAT testiranje, čime se obezbečuje kratko vreme do dobijanja prvog rezultata.

Karakteristike:
  • AU dokazana pouzdanost - brze i jednostave procedure održavanja
  • Precizno mikro pipetiranje – pogodno za pedijatrijske i gerijatrijske pacijente
  • Elektrode sa dugim vekom trajanja
  • Postavljanje 150 uzoraka istovremeno, uz mogućnost kontinuiranog dodavanja

Efikasnost i ekonomičnost:

  • Koristi male količine uzorka- od 2μL
  • Reakciona zapremina od 150μL
  • Minimalna potrošnja reagenasa od 25μL
  • STAT jedinica
  • Hlačene pozicije za reagense, 48 pozicija za R1 i 48 pozicija za R2
AU640
Beckman Coulter, Inc. - AU640

Proizvođač:

AU640

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade