Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

AU5800

Biohemijski analizatori

AU5800 serija biohemijskih analizatora je dizajnirana za laboratorije sa visokim i ultra visokim zahtevima. sa mogućnostima pravih random access analizatora i kapacitetom koji se kreće od 2000 testova pa sve do impresivnih 9800 testova na sat.

Postoji mogućnost multiplih konfiguracija sistema koje su sastavljene iz jedne do četiri analitičke jedinice, pri čemu svaka jedinica može biti programirana sa maksimalnih 54 on board analita.

Karakteristike:
 • Novi i intuitivni grafički prikaz softvera
 • Svaka jedinica ima maksimalni kapacitet od 2000 testova na sat, tako da se u najvećoj konfiguraciji dostiže 8000 fotometrijskih testova na čas.
 • Postoji mogućnost odabira da li će imati jednu ili dve ISE jedinice (sa jednostrukom ISE jedinicom kapaciteta do 900 testova/sat ili dvostrukom ISE kapaciteta do 1800 testova/sat)
 • Sistem ima ugračenu jedinicu za automatsko ponavljanje uzoraka i reflex testova
 • Hlačene pozicije za reagense – za svaku jedinicu po 54 pozicije za R1 i 54 pozicije za R2
 • Mogućnost povezivanja na laboratorijski sistem automatizacije

Efikasnost i ekonomičnost:

 • Upotreba male zapremine uzorka: 1.0 -17μL
 • Reakciona zapremina smanjena 80 μL što smanjuje potrošnju reagenasa
 • Istovremeno odrečivanja iz različitih vrsta uzoraka upotrebom barkodiranih rekova, kako iz primarnih epruveta tako i iz čašica
 • Postavljanje 400 uzoraka istovremeno, uz mogućnost kontinuiranog dodavanja
 • Minimalne količine potrošnog materijala: trajne kvarcne kivete i elektrode sa dugim rokom trajanja
 • Puštanje STAT uzoraka preko hitnih rekova upotrebom posebnog STAT ulaza za uzorke
AU5800
Beckman Coulter, Inc. - AU5800

Proizvođač:

AU5800

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade