Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

AU480

Biohemijski analizator

AU480 je potpuno automatizovani random access analizator koji je zadržao mnoge karakteristike svog prethodnika AU400 koje su ga učinile uspešnim – elektrode koje dugo traju, mininimalno održavanje i superiornu tehnologiju spot fotometrije.

Sa 400 fotometrijskih testova po satu (odnosno do 800 testova sa ISE jedinicom) i kapacitetom od 63 različita analita on board, predstavlja idealano rešenje za male i srednje laboratorije. Kao deo AU familije, takoče predstavlja dobro rešenje kao analizator namenjen za specifične ili STAT analize u okviru velikih laboratorija.

Dostupno je preko 120 aplikacija Beckman Coulter sistem reagenasa uključujući serumske indekse, specijalno dizajnirane da odgovaraju potrebama i karakteristikama nove platforme analizatora.

AU480 nudi mnogostruke napredne opcije koje omogućavaju dobijanje rezultata visokog kvaliteta, skraćuju vreme do dobijanja prvog rezultata i smanjuju troškove laboratorije.

Karakteristike:
  • Novi i intuitivni grafički prikaz softvera
  • Univerzalne aplikacije
  • Plug and play kalibracija putem 2D barkoda

Efikasnost i ekonomičnost:

  • Koristi minimalne količine uzorka- od 1μL
  • Reakciona zapremina od 90 μL
  • Minimalma potrošnja reagenasa – od 10 μL
  • STAT jedinica
  • Trajne kivete od kvarcnog stakla
AU480
Beckman Coulter, Inc. - AU480

Proizvođač:

AU480

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade