Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

AU680

Biohemijski analizator

Kreiran prema savetima korisnika, AU680 omogućava laboratorijama da izdrže sve veći pritisak u smislu vremena, produktivnosti i troškova. Prednosti ovog analizatora mogu se svrstati u 3 glavne kategorije- jednostavno upravljanje analizatorom, proširen opseg analiza i smanjenje troškova.

Feleksibilan dizajn AU680 analizatora omogućava njegovo korišćenje kao samostalnog random access analizatora u laboratoriji ili njegovo povezivanje u laboratorijski sistem automatizacije.

Karakteristike:
 • Fleksibilnost- kapacitet do 63 različita analita on board
 • Potpuno automatsko odrečivanje HbA1c
 • Izvočenje testova koji zahtevaju i po 3 različita reagensa
 • Do 1200 testova na sat (800 fotometrijskih + 400 elektrolita)
 • Novi i intuitivni grafički prikaz softvera

Efikasnost i ekonomičnost:

 • Koristi male količine uzorka- od 1,6 μL
 • Reakciona zapremina od 120μL
 • Minimalna potrošnja reagenasa – 15 μL, hlačene pozicije reagenasa 60 za R1 i 48 za R2
 • Reakcioni ciklus do 8'33"
 • "Plug and Play" kalibracija korišćenjem 2D barkodova
 • Postavljanje 150 uzoraka istovremeno, uz mogućnost kontinuiranog dodavanja
AU680
Beckman Coulter, Inc. - AU680

Proizvođač:

AU680

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade