Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

Ilab Taurus

Karakteristike:
  • ILab Taurus je biohemijski aparat brzine 500 fotometrijskih testova na sat, sa opcionim ISE modulom dostiže brzinu od 875 testova na sat.
  • Ima mogućnost stalnog dodavanja uzoraka i reagenasa, 200 testova mogu biti istovremeno aktivni uključujući opšte biohemijske testove, odrečivanje specifičnnih proteina, DAT i TDM.
  • Ima mesta za 96 reagenasa na aparatu uz stalno održavanje temperature u opsegu od 2 do 8℃.
  • Moguće programiranje do četiri reagensa i jedan diluent po metodi.
  • ILab Taurus zahteva malo prostora u laboratoriji.
  • Poseduje integrisani računar i Touch-screen opciju.
Ilab Taurus
Instrumentation Laboratory - Ilab Taurus

Proizvođač:

Ilab Taurus

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade