Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

AU2700

Biohemijski analizator

AU2700 sa izvanrednim performansama u smislu kvaliteta, produktivnosti, pouzdanosti i racionalnosti, pravi je predstavnik jedinstvenih mogućnosti Beckman Coulter biohemijskuh sistema. Dizajniran za velike za laboratorije sa visokim zahtevima.

Karakteristike:
 • 1600 fotometrijskih testova na čas, preko 2000 zajedno sa elektrolitima
 • Automatska predilucija za urniske i druge vrste uzoraka
 • Twin sampling tehnologija obezbečuje veliku brzinu i preciznost
 • Automatsko ponavljanje uzoraka i reflex testova
 • Mogućnost povezivanja na laboratorijski sistem automatizacije

Efikasnost i ekonomičnost:

 • Upotreba male zapremine uzorka- od 1.6μL
 • Reakciona zapremina smanjena na 120μL što smanjuje potrošnju reagenasa
 • Istovremeno odrečivanja iz različitih vrsta uzoraka upotrebom barkodiranih rekova
 • Postavljanje 300 uzoraka istovremeno, uz mogućnost kontinuiranog dodavanja
 • Minimalne količine potrošnog materijala: trajne kvarcne kivete, elektrode sa dugim rokom trajanja, nema nastavaka za reagense i uzorke
 • STAT jedinica
AU2700
Beckman Coulter, Inc. - AU2700

Proizvođač:

AU2700

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade