Proizvodi

 
 

Thermo Fisher Scientific

MAS ChemTRAK H

Biohemija

MAS ChemTRAK H višeparametarski kontrolni materijal je namenjen kontroli analiziranja rutinskih biohemijskih i TDM parametara na biohemijskim platformama različitih proizvočača (Beckman Coulter, Bayer, Abbott, Roche, Dade Behring...).

MAS LabLink QAP – program spoljašnje kontrole kvaliteta, dostupan je svim korisnicima navedenog kontrolnog materijala.

Karakteristike:
  • Tečne kontrole, spremne za upotrebu.
  • 3 nivoa (normal, mid, abnormal).
  • Humanog porekla.
  • Dostupne u „assayed“ i „unassayed“ formulaciji.

Proizvođač:

MAS ChemTRAK H

Thermo Fisher Scientific
www.thermofisher.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade