Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

5C Controls

Hematologija

5C kontrolne krvi su predvičene za upotrebu na HmX i LH seriji hematoloških brojača za 5-part diferencijaciju.

Upotrebom 5C kontrolnih krvi, korisnik automatski stiče pravo na besplatno učešće u spoljašnjoj kontroli kvaliteta (IQAP – Interlaboratory Quality Assurance Program) u organizaciji kompanije Beckman Coulter, svetskog lidera u oblasti hematologije.

5C Controls
Beckman Coulter, Inc. - 5C Controls

Proizvođač:

5C Controls

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade