Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

4C Controls

Hematologija

4C kontrolne krvi su predvičene za upotrebu na AcT Diff hematološkim brojačima za 3-part diferencijaciju.

Upotrebom 4C kontrolnih krvi, korisnik automatski stiče pravo na besplatno učešće u spoljašnjoj kontroli kvaliteta (IQAP – Interlaboratory Quality Assurance Program) u organizaciji kompanije Beckman Coulter, svetskog lidera u oblasti hematologije.

4C Controls
Beckman Coulter, Inc. - 4C Controls

Proizvođač:

4C Controls

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade