Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

SeraChem

Biohemija

SeraChem višeparametarski kontrolni materijal je namenjen kontroli analiziranja rutinskih biohemijskih parametara na platformama proizvočača Instrumentation Laboratory (ILab300plus, ILab600, ILab650).

Karakteristike:
  • Liofilizovani materijal.
  • 2 nivoa (normal, abnormal).
  • Humanog porekla.

Proizvođač:

SeraChem

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade