Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

GEM Premier 3000

već nekoliko godina, jedan je od najprodavanijih gasnih analizatora na svetskom tržištu.

GEM Premier 3000 je osnovni model gasnog analizatora koji je napravljen da zadovolji kako potrebe intenzivnih nega, šok soba i odeljenja neonatologija, tako i potrebe biohemijskih laboratorija.

Serija GEM analizatora ne zahteva servisnu podršku, zamenu elektroda, creva, ventila, membrana, niti su potrebne boce za gas, posude za otpadni materijal… Sve što je potrebno za analiziranje, nalazi se unutar kartridža. Praktično, sa svakim novim kartdidžom dobija se novi aparat.

Karakteristike:
 • Š iroka paleta testova: acido-bazni status (pH, pO2, pCO2), elektroliti (Na+, K+, Ca++), glukoza, laktat, hematokrit i izvedeni parametri (HCO3-, BE(B), BEecf, TCO2, SO2, THb, RI, A-aDO2...).
 • Uzorci arterijske, venske i kapilarne krvi.
 • Mala zapremina uzorka.
 • Kartridž sistem.
 • Kontinuirna kontrola kvaliteta (iQM).
 • Automatska detekcija mikrokoaguluma.
 • Bez održavanja aparata.
 • Touch screen.
 • Velika baza podataka.
 • Mogućnost umrežavanja (GEM Web).
 • Mogućnost povezivanja sa CO-Oximetrom (GEM OPL).
 • Mogućnost povezivanja sa koagulometrom (GEM PCL).

 • Sistem za uzorkovanje : špricevi GemEasy Draw i kapilare Gem Safety Draw Capillary Plastic Tubes
GEM Premier 3000
Instrumentation Laboratory - GEM Premier 3000

Proizvođač:

GEM Premier 3000

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade