Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

GEM Premier 4000

Najsavremeniji point-of-care gasni analizator na svetskom tržištu.

Serija GEM analizatora ne zahteva servisnu podršku, zamenu elektroda, creva, ventila, membrana, niti su potrebne boce za gas, posude za otpadni materijal… Sve što je potrebno za analiziranje, nalazi se unutar kartridža. Praktično, sa svakim novim kartdidžom dobija se novi aparat.

Karakteristike:
 • Automatski portabilni gasni analizator sa CO-Oximetrom.
 • Š iroka paleta testova: acido-bazni status (pH, pO2, pCO2), elektroliti (Na+, K+, Ca++, Cl-), glukoza, laktat, hematokrit, ukupni bilirubin, derivati hemoglobina (tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO2) i izvedeni parametri (HCO3-, BE(B), BEecf, TCO2, RI, P50, A-aDO2...).
 • Uzorci arterijske, venske i kapilarne krvi.
 • Mala zapremina uzorka.
 • Kartridž sistem
 • Kontinuirna kontrola kvaliteta (iQM).
 • Automatska detekcija mikrokoaguluma.
 • Bez održavanja aparata.
 • Touch screen.
 • Velika baza podataka.
 • Mogućnost umrežavanja (GEM Web Plus).

 • Sistem za uzorkovanje : špricevi GemEasy Draw i kapilare Gem Safety Draw Capillary Plastic Tubes
GEM Premier 4000
Instrumentation Laboratory - GEM Premier 4000

Proizvođač:

GEM Premier 4000

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade