Proizvodi

 
 

O kompaniji Beckman Coulter, Inc.

 

Beckman Coulter je svetski lider u proizvodnji sistema, reagenasa i potrošnog materijala u oblasti biomedicinskih analiza. Takođe je vodeća kompanija u procesu automatizacije laboratorijskog procesa. Od osnovnih medicinskih istraživanja i kliničkih studija do laboratorijske dijagnostike i point-of-care testiranja, preko 200.000 Beckman Coulter instaliranih sistema pruža neophodne biomedicinske informacije u cilju unapređenja zdravstva širom sveta.

Kompanija je osnovana u gradu Fullerton, SAD.

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade