Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

ELISA testovi

AMH Gen II
Inhibin B Gen II
Inhibin A

AMH Gen II je ELISA kit za kvantitativno odrečivanje Anti-Milerijan hormona u humanom serumu ili litijum hepariniziranoj plazmi.

Klinički značaj odrečivanja AMH

Anti-Milerijan hormon se kod žena koristi kao marker ovarijalne rezerve, ovarijalnog odgovra na IVF tretman kao i disfunkcije tj. kao pomoć u dijagnozi policističnog sindroma i kao tumor marker kod tumora jajnika. Dok je kod muškaraca AMH pokazatelj funkcije testisa tj. neplodnosti muškaraca.

_________________________________________________

Inhibin B Gen II je ELISA kit za kvantitativno odrečivanje Inhibina B u humanom serumu ili litijum hepariniziranoj plazmi.

Klinički značaj odrečivanja Inhibina B

Inhibin B kod žena predstavlja marker ovarijalne rezerve (broj folikula) kao i marker odgovora ovarijuma na farmakološku stimulaciju. Kod muškaraca Inhibin B predstavlja marker funkcije Sertolijevih ćelija, spermogeneze i testikularnog volumena.

_________________________________________________

Inhibin A je ELISA kiti za kvantitativno odrečivanje Inhibina A u humanom serumu ili plazmi.

Isključivo je namenjen za in vitro upotrebu kao pomoćno sredstvo u dijgnostici i praćenju različitih hormonskih reproduktivnih poremećaja. Inhibin A je namenjen za upotrebu u kombinaciji sa hAFP + hCG + uE3.

Skrining Daunovog sindroma (Trizomija 21) u 2. trimestru trudnoće može se oceniti kombinovanjem biohemijskih i ultrazvučnih markera pomoću odgovarajućih algoritama upotrebom komercijalno dostupnog softvera za izračunavanje rizika.

ELISA testovi
Beckman Coulter, Inc. - ELISA testovi

Proizvođač:

ELISA testovi

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade