Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

DxH800

PRVI KORAK NA PUTU KA BUDUč†NOSTI!

UniCel DxH800 Coulter Cellular Analysis System je savršen odgovor na sve zahteve savremene hematološke laboratorije. Nagoveštavajući eru novih hematoloških rešenja, DxH 800 donosi savršenstvo u celulranu analizu.
UniCel DxH800 je kompletno rešenje za hematološku laboratoriju, koje poboljšava brigu o pacijentu i povećava produktivnost laboratorije, eliminišući pri tome nepotrebne korake. Uz brojne patente, DxH800 platforma je zasnovana na brojnim novim tehnologijama, kreiranim da povećaju tačnost, preciznost, osetljivost i specifičnost.

Karakteristike:
  • Jedinstveni put aspiracije (uzorka) olakšava kalibraciju i kontrolu kvaliteta, eliminišući istovremeno razlike izmeču odrečivanja uzorka na dva moda.
  • Modul za aspiraciju uzorka (SAM), svojim posebnim dizajnom, smanjuje zapremninu aspiracije uzorka, što je od posebnog značaja za pedijatrijske uzorke.
  • Samostalno postavljanje kriterijuma za donošenje kliničkih odluka (Extended Decision Rules), koje omogućava kvalitetnu laboratorijsku praksu i smanjenje broja post-analitičkih grešaka
  • Automatsko Repeat/Rexlex testiranje
  • Odrečivanje NRBC: pomoću superiorne tehnologije, kvalitetnih reagenasa i naprednih algoritama i bez ekskluzivnih ili skupih boja.
  • LOAD and GO- Modul za transport uzoraka (STM) korisiti poseban magnetni sistem, čime se vrši kontinuiran unos kaseta
  • Dvodimenzionalna barkod tehnologija omogućava gotovo savršeno očitavanje barkod nalepnica, sprečavajući greške i smanjujući broj pogrešnih očitavanja.
  • Sistem daljinskog upravljanja povećava raspoloživost sistema proaktivnim praćenjem sistema i ukljanjanjem problema.
  • Ekološki reagensi
  • 10 puta više podataka po uzorku nego dosadašnje tehnologije i smanjen broj ponovljenih uzoraka, čime je produktivnost Vaše laboratorjie višestruko povećana.
DxH800
Beckman Coulter, Inc. - DxH800

Proizvođač:

DxH800

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade