Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

ACL TOP 500 CTS

Potpuno automatski koagulometar poslednje generacije koji služi za odrečivanje koagulometrijskih, hromogenih i imunoloških testova za procenu hemostaze. Namenjen je laboratorijama sa većim brojem uzoraka.

Karakteristike:
 • Random-access analizator velikog kapaciteta.
 • Mogućnost kontinuiranog dodavanja uzoraka, reagenasa i kiveta.
 • Zadavanje hitnih (STAT) analiza.
 • Automatsko razblaženje uzoraka.
 • Reflex, Rerun testiranje.
 • Mogućnost formiranja i zadavanja profila analiza.
 • Velika baza podataka.
 • Veliki touch-screen ekran.
 • Jednostavan software.
 • Bar code čitač za epruvete sa uzorcima i reagense.
 • Detekcija materijala ne obeleženog bar code-om.
 • Mogućnost povezivanja sa LIS.
ACL TOP 500 CTS
Instrumentation Laboratory - ACL TOP 500 CTS

Proizvođač:

ACL TOP 500 CTS

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade