Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

ACL 7000

Kompanija Instrumentation Laboratory je, kao lider i inovator na svetskom tržištu na polju hemostaze, razvila celokupnu liniju automatskih koagulometara, kao i reagenasa kalibratora i kontrola.

Karakteristike:
  • Velika paleta rutinskih i specijalizovanih testova za procenu hemostaze.
  • Koagulacioni i hromogeni kanal.
  • Mogućnost automatskog razblaženja.
  • Mogućnost rada sa primarnim epruvetama ili čašicama za uzorke.
  • Senzori za kontrolisanje nivoa aspirirane tečnosti.
  • Mogućnost čuvanja rezultata pacijenata.
  • Integrisani štampač.
  • Bar-code čitač za uzorke.
  • Mogućnost povezivanja na centralni kompjuter.
ACL 7000
Instrumentation Laboratory - ACL 7000

Proizvođač:

ACL 7000

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade