Proizvodi

 
 

Bio-rad

EVOLIS Twin Plus

EVOLIS Twin Plus je potpuno automatizovan EIA sistem, predvičen za rad izmeču 5,000 I 50,000 testova na godišnjem nivou

Nudu širok meni testova sa visokim nivoom analitičkih performansi. Istovremeno obračuje do 3 mikroploče.

Karakteristike:
  • Kapacitet primarnih uzoraka je 144.
  • Direktno aspiriranje reagenasa iz boce, bez presipanja.
  • 2 inkubacione stanice.
  • Jedinstvena tehnologija sa trostrukim sistemom detekcije (pritisak, kapacitet, I kolorimetrijski) za kontrolu pipetiranja uzoraka I reagenasa I za detekciju smanjenog nivoa tečnosti, mehurića, pene ili koaguluma.
  • Bidirekciono povezivanje za razmenu podataka sa LIMS.
EVOLIS Twin Plus
Bio-rad - EVOLIS Twin Plus

Proizvođač:

EVOLIS Twin Plus

Bio-rad
Bio-Rad Laboratories; 4000 Alfred Nobel Drive; Hercules, CA 94547
www.bio-rad.com

 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade