Proizvodi

 
 

Bio-rad

Bio-Rad kontrole

Imunohemijske kontrole/Praćenje terapije leka/Biohemijske kontrole/Urinske kontrole za analizatore/Kontrola analize urina...

Imunohemijske kontrole

Kontrole koje omogućavaju praćenje preciznosti imunohemijskog odrečivanja, uključujući i praćenje terapija, tumor markera, parametara plodnosti i hipertenzije.

 • Liquichek Immunoassay Plus Control
 • Lyphochek Immunoassay Plus Control
 • Liquichek Specialty Immunoassay Control
 • Lyphochek Anemia Control
 • Liquichek Tumor Marker Control
 • Lyphochek Tumor Marker Plus Control
 • Lyphochek Maternal Serum Control
 • Lyphochek Fertility Control
 • Lyphochek Hypertension Markers Control

Praćenje terapije leka

Kontrole humanog porekla koje pokrivaju različite analite u subterapijskom, terapijskom i toksičnom nivou, radi praćenja preciznosti testiranja na lekove.

 • Liquichek Whole Blood Immunosuppressant Control
 • Lyphochek Whole Blood Immunosuppressant Control
 • Liquichek Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)
 • Lyphochek Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)

Biohemijske kontrole

Mogućnost praćenja preciznosti odrečivanja opštih i specifičnih biohemijskih parametara u serumu, pomoću kontrola sa i bez deklarisanih vrednosti.

 • Liquid Assayed Multiqal
 • Liquid Unassayed Multiqal
 • Lyphochek Assayed Chemistry Control
 • Lyphochek Unassayed Chemistry Control (Human)
 • Liquichek Unassayed Chemistry Control (Human)
 • Liquichek Lipids Control
 • Liquichek Pediatric Control
 • Liquichek Ethanol/Ammonia Control

Urinske kontrole za analizatore

Kontrole sa velikim brojem analita, uključujući markere trudnoće i Mikroalbumin, radi praćenja preciznosti raznih opštih i specifičnnih testova u urinu.

 • Lyphochek Quantitative Urine Control
 • Liquichek Urine Chemistry Control
 • Liquichek Microalbumin Control

Kontrola analize urina

Za kontrolu procesa analize urina pomoću tračica i mikroskopski pregled sedimenta.

 • qUAntify Control
 • qUAntify Plus Control
 • Liquichek Urinalysis Control

Kontrola za kardijačne markere

Kontrole u tečnom stanju za praćenje preciznosti odrečivanja kardijačnih markera sa sadržajem analita u raznim nivoima.

 • Liquichek Cardiac Markers Plus Control
 • Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT
 • Liquichek Cardiac Markers Control LT
 • Liquichek Cardiac Markers Control LT Level Low
 • Liquichek CK/LD isoenzyme Control
 • Liquichek Homocysteine Control

Imunološka/kontrola proteina

Proizvodi namenjeni za praćenje preciznosti odrečivanja proteina, uključujući parametre autoimunih oboljenja.

 • Liquichek Immunology Control
 • Lyphochek Immunology Plus Control
 • Liquichek Elevated CRP Control
 • Liquichek Rheumatoid Factor Control
 • Liquichek Spinal Fluid Control
 • Liquichek Autoimmune Controls

Kontrole za hemoglobin/dijabetes

Kontrole humanog porekla pune krvi za odrečivanje preciznosti merenja hemoglobina i praćenja dijabetesa na raznim instrumentima.

 • Liquichek Diabetes Control
 • Lyphochek Diabetes Control
 • Lyphochek Hemoglobin A1C Linearity Set
 • Lyphochek Hemoglobin A2 Control
 • Meter Trax Control

Kontrole za koagulaciju

Bio-Rad nudi kontrole za koagulaciju, hemostazu i D-dimer pogodne za većinu instrumenata.

 • Lyphochek Coagulation Control
 • Liquichek D-dimer Control
 • Lyphochek Hemostasis Control

Hematološke kontrole

Ove kontrole sadrže parametre krvi u nekoliko nivoa. Pogodno za praćenje preciznosti procedura hematoloških analiza.

 • Liquichek Hematology Control (A)
 • Liquichek Reticulocyte Control (A)
 • Liquichek Hematology Control (A-I)
 • Liquichek Reticulocyte Control (A-I)
 • Liquichek Hematology Control (C)
 • Liquichek Reticulocyte Control
 • Liquichek Hematology Control (S)
 • Liquichek Reticulocyte Control (S)
 • Liquichek Hematology Control (X)
 • Liquichek Reticulocyte Control (X)
 • Liquichek Hematology-16 control
 • Liquichek Hematology-16T control
 • Liquichek Sedimentation Rate Control

Kontrole za gasne analize

U ponudi se nalazi nekoliko kontrola za praćenje odrečivanja raznih gasnih analiza i drugih analita u krvi, kao što su pCO2, pO2, pH i nivo elektrolita.

 • Liquichek Blood Gas Control
 • Liquichek Blood Gas Plus E Control
 • Liquichek Blood Gas Plus EGL Control
 • Liquichek Blood Gas Plus CO-Oximeter Control (800 Series)
 • Blood Gas Ampule Breaker

Kontrole testiranja na droge

Kontrole formulisane na bazi humanog urina koriste se za praćenje preciznosti skrining, semi-kvantitativnog i potvrdnog odrečivanja droga.

 • Liquichek Opiate Control
 • Liquichek Qualitative Urine Toxicology Control
 • Liquichek Urine Toxicology Negative Control
 • Liquichek Urine Toxicology Screen Controls
 • Liquichek Urine Toxicology Confirmatory Controls
 • Lyphochek Urine Toxicology Control

Specijalizovane kontrole

Specijalizovane kontrole su namenjene za praćenje preciznosti procedura za detekciju prisustva metala i isparljivih supstanci u urinu ili krvi, koštanih i endokrinih markera.

 • Liquichek Whole Blood Volatiles Control
 • Liquichek Serum Volatiles Control
 • Lyphochek Endocrine Control
 • Lyphochek Urine Metals Control
 • Lyphochek Whole Blood Metals Control
 • Lyphochek Urine Bone Markers Control
 • Lyphochek Whole Blood Control
 • Lyphochek Benzo/TCA Control –Set A
 • Lyphochek Benzo/TCA Control – Set B
 • Lyphochek Drug Free Serum

Kontrole za molekularnu dijagnostiku

Ove kontrole olakšavaju praćenje preciznosti testa za detekciju Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, uključujući molekularnu amplifikaciju uzorka.

 • AmpliTrol CT/GC
 • GonoPROBE
 • ChlamydiaPROBE
 • AmpliPROBE CT/GC
 • AmpliClear
 • AmpliTrol HPV
 • AmpliTrol III

Kontrole za infektivne bolesti

Š irok izbor kontrola dizajniranih da prate preciznost testiranja na hepatitis, retroviruse, seksualno prenosive bolesti, uročena oboljenja i druge infektivne bolesti.

 • Hepatitis and Retrovirus
 • Congenital/Pediatric Diseases
 • Sexually Transmitted Diseases
 • Specialty Infectious Disease Controls
Bio-Rad kontrole
Bio-rad - Bio-Rad kontrole

Proizvođač:

Bio-Rad kontrole

Bio-rad
Bio-Rad Laboratories; 4000 Alfred Nobel Drive; Hercules, CA 94547
www.bio-rad.com

 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade