Proizvodi

 
 

Lima Corporate

Stemovi

H-MAX sistem
Karakteristike sistema

Implant je dizajniran za maksimalno dugoročne rezultate. Sunčerasta kost se komprimuje da obezbedi proksimalnu stabilnost, proizvodi primarnu stabilnost bez oštećenja koštanog tkiva, biološki premaz implanta poboljšava sekundarnu stabilnost implantata. Kombinacijom odgovarajućeg instrument seta, bez bočnog proširenja i zaobljenim distalnim vrhom čine stem lakšim za ugradnju iz bilo kog pristupa, uključujući i laparaskopske operacije.

TehnologijaBescementni Stemovi su od legure titanijuma obloženi sa hidroksiapatitom površine makro-tekstura kako bi se obezbedila brza i efikasna osteointegracija. Cementni stemovi su u visoko mehaničkoj čvrstoći otporni na koroziju M30NW legure (FeCrNiMnMoNbN). Polirane površina da sprečio trošenje omotača cementa.

Modularnost

Stabilnost zgloba zavisi od usklačenosti biomehaničkih parametara i zategnutosti mišića. Sa svojih 12 modularnih vratova, H-MAX M stem omogućava vraćanje centra rotacije u sve tri dimenzije, variranje ofseta, dužina implanta i anteverzija.

C2 STEM sadrži i optimizuje "Zweymuller" filozofiju, u dizajnu koji posvećuje pažnju na skoro svaki detalj. Oštar pravougaon poprečni presek postiže optimalnu osnovnu stabilnost stema preko širokog spektra butne anatomije.Površina Makro-teksture je dizajnirana za efikasnu sekundarnu fiksaciju.

Karakteristike

Suženi distalni kraj umanjuje pritisak. Zaobljeni vrh olakšava ubacivanje stema i sprečava rizik od bola u butini. Zaobljeni calcar element obezbečuje jednaku raspodelu opterećenja smanjujući rizik od resorpcije kosti u ovom regionu. Vrat se sužava da bi izbegao kontakt sa Acetabularnom komponentom, a dizajn takoče povećava domet kretanja implanta.

Klinički rezultati C2 stem datira iz 1996, a do sada je korišćen u više od 60.000 implanta. Jedinstveni dizajn maksimizira pouzdanost, o čemu svedoče pokazani podaci 99.9% 8-godišnje preživljavanje.

MODULARNI STEM
Opis

Modularni stem kompleksnu zamenu kuka tretira veoma jednostavno, zasnovan na konceptu da anatomija ne bi trebalo da se prilagodi implantu već implantat mora prilagoditi anatomskim anomalijama pacijenta. Modularnost implanta nudi svestranost za kreiranje prilagočenog implanta operativno i vraća biomehaničke parametre, kako bi se postigao najbolji funkcionalni ishod za pacijenta neobazirući se na situaciju. Standardni i lateralizovani modularni vratovi dolaze u različitim uglovima i dužinama, nudeći slobodu izbora najbolje antiverzije-retroverzije, kao idealni ofset bez obzira na dužinu butnog implanta. Na osnovu Vagnerovog implanta, 5 ° stem sa konusom obezbečuje optimalnu fiksaciju u širokom spektru butne morfologije.

Indikacije

Modularni stem je idealan kod butnih deformiteta povezanim sa displazijom kukova, anatomski izmenjen prethodnim operacijama, kao što su butne osteotomije, traume, sekundarni osteoartritis, Coxa vara i Coxa valga. U takvim slučajevima, korekcijom deformiteta, vraća se centar rotacije, podešavanje napetosti mišića i poštujući dužinu nogu doprinosi brzom funkcionalnom oporavku.

Klinički rezultati

Uspešno 5 godišnje kliničko praćenje rezultata mogu biti razlog obrazloženja sužene fiksacije, optimizacijom tehničkih parametara protetičkog sistema i mogućnost kombinovanja stema sa bilo kojom tribološkom spojnicom.

COLLO-MIS STEM
Opis

Collo-Mis stem je dizajniran tako da štedi koštano tkivo i obezbedi brz oporavak funkcionalnosti. Š tedeći vrat butne kosti, bez rizika od nejednake dužine nogu i kompresije sunčeraste kosti, anatomski precizna rekonstrukcija obezbečuje uštedu, a ujedno sačuva što je više moguće koštane mase pacijenta. Geometrija stema i dvostruko makroporozan premaz obezbečuje trenutnu stabilnost i obnavlja biomehanički balans potreban za optimalnu osteointegraciju. Sloboda da se izabere željeno meko tkivo i najnovija generacija triboloških spojnica u pogledu materijala i prečnika kombinuju se da bi ubrzali oporavak funkcionalnosti pacijenta.

Karakteristike

Bočni profil je sužen kako bi se povećala osnovna stabilnost i dva proksimalna antero-posterijalna peraja koja obezbečuju rotacionu stabilnost. Vrat implanta je dizajniran da smanji rizik od nejednake dužine nogu i poboljša obim pokreta, bez rizika od nepoželjnog kontakta. Medijalna krivina varira u zavisnosti od veličine stema da se bolje uklapa u kortikalne kosti i promoviše fiziološki prenos opterećenja, a distalni vrh je nepresvučen da bi spreči zaštitni pritisak. Broj veličina i minimalne razlike izmeču veličina pomoći će da se obezbedi dovoljna stabilnost bez obzira na stanje koštanog tkiva, kao i dobru kompresiju sunčerastog dela kosti duž cele butne kosti.

Indikacije

COLLO-MIS stem je dizajniran za pacijente sa primarnom ili sekundarnom artrozom kuka, avaskularna ili post-traumatska osteonekroza glave butne kosti, bez ozbiljnih deformiteta ili pre operacija i / ili bolesti koje izazivaju promene na vratu butne kosti.

REVIZIJA STEM
Opis

REVIZIJONI stem je dizajniran da obezbedi jednostavno i efikasno rešenje za kompleksne revizije kuka u slučajevima koje karakteriše gubitak koštane mase i abnormalna anatomija proksimalnog femura. Modularnost implantata nudi unutar operativnu svestranost potrebnu za kreiranje prilagočenih implanta i vraćanje biomehaničkih parametara, kako bi se postigao najbolji funkcionalni ishod za pacijenta bez obzira o kakvoj situaciji je reč. Standardni i lateralizovani modularni vratovi dolaze u 7 visina, nudeći slobodu izabora najbolje anteverzije ili retroverzije, i varijante ofseta i dužine stema. Stem i modularni vrat ne idu paralelno, potrebno je omogućiti implantu da se prilagodi morfologiji proksimalnog femura i proksimalnoj anatomiji i obezbediti zadovoljavajući oporavak pokretljivosti zglobova. 4 ° ugao izmeču vrata i stema može da se koristi za postizanje veće hirurške valgus-varus orijentacije ili da se prilagodi zakrivljenosti butne kosti. 1 ° 50 'konus i rebrast kružni presek obezbečuje optimalnu primarnu fiksaciju potrebnu da se postigne jedinstven i dugotrajan sekundarni osteointegritet.

Indikacije

REVIZIONI stem je idealan za butne revizije koje karakteriše veliki gubitak koštane mase i abnormalne anatomije proksimalnog femura. Sužena geometrija stema i makro-porozni prekrivač obezbečuju odličnu stabilnost implantata, čak i u prisustvu loših koštanih zaliha. Zahvaljujući modularnosti sistema, moguće je ispraviti deformitete, vratiti centar rotacije, podesiti napetost mišića i ispoštovati dužinu nogu, na taj način daju doprinos brzom funkcionalnom oporavku.

PRIMARNI STEMOVI
FRIENDLY

Friendly proteza kuka je napravljena da se koristi u 4. generaciji cementnih tehnike da postigne najbolje moguće dugoročne rezultate sa cementiranim implantom.

LOGICA

Logica je dizajnirana da pruži kompletan osnovni sistem za upotrebu u hirurgiji kuka. Simetrični stemovi dolaze u dve verzije: Mirror za cementirane implante, i CS za bescementne implante. Isti instrument set se može koristiti za sve Logica stemove, kako za cementne tako i za bescementne, tako da odluke mogu biti donešene u operacionoj sali u zavisnosti od stanja kosti.

SL SELF LOCKING

SL implant se zasniva na samouklopivom biomehaničkom konceptu. Cementni stem je dostupan u leguri titanijuma (Ti6Al4V) i nerčajućeg čelika (AISI 316 / L). Bescementne verzija je obložena čistim, veoma poroznim titaniumom koja pospešuje osteointegraciju.

PLS

PLS bescementni pravi stem ima pravougaoni presek, kosi profil, i uzdužna peraja u proksimalnom delu, sužen distalno. Ova peraja prodiru u trabekulu butne kosti, obezbečujući izvanrednu primarnu stabilnost.

FIT & SAM-FIT

FIT bescementne proteze kuka je razvijena radi postizanja maksimalne stabilnost poštujući morfologiju butne kosti, bez forsiranja kosti da se prilagodi obliku implanta. Modularna SAM-FIT proteze kuka ima anatomski bescementni dizajn razvijen da ponudi hirurzima više intraoperativne opcije povećanjem svestranost već uspešnog FIT stema. Dizajn stema, sa dvostrukim lukom i 9 ° lateralnim proširenjem, obezbečuje još bolju raspodela težine i maksimalnu stabilnost rotacije.

REVIZIJONI STEMOVI
CL TRAUMA i REVIZIJA

CL stem u trauma i revizija verziji je cementni implant koji se koristi u slučaju preloma vrata butne kosti ili femoralne revizione operacije. Ravan oblik i adekvatna dužina implanta obezbediće stabilnost implant i kod bolesnika sa lošim stanjem kosti. Š iroka ogrlica takoče poboljšava kontakt sa sunčerastim regionom. Presek stema je dizajniran da smanji stres kod indukcije cementa. Stem ima cervikalni-diafizis sa uglom od 135 ° i svaka od dve verzije je dostupna u tri veličine. Sistem dolazi sa osnovnim, lakim za korišćenje instrument setom.


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE
Logica Femoral Stems
Stemovi
Lima Corporate - Stemovi

Proizvođač:

Stemovi

Lima Corporate
Limacorporate spa Via Nazionale 52 33038 Villanova di San Daniele del Friuli Udine-Italy www.limacorporate.com

 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade