Proizvodi

 
 

Bio-rad

Fenilketonurija (PKU)

Microplate Neonatal Phenylketonuria (PKU) Screen se koristi za kvantitativno odrečivanje nivoa fenilalanina kod novoročenčadi kao skrining test za fenilketonuriju.

Bio-Rad-ov PKU skrining test je jednostavan za upotrebu a rezultati se dobijaju za manje od dva sata.

U najvećem broj slučajeva fenilketonurija je posledica deficijencije enzima fenilalanin hidroksilaze. Rano otkrivanje i lečenje fenilketonurije je od presudnog značaja za prevenciju mentalne retardacije. BioRad je pozicioniran u svetu kao lider u proizvodnji neonantalnih PKU testova.

Fenilketonurija (PKU)
Bio-rad - Fenilketonurija (PKU)

Proizvođač:

Fenilketonurija (PKU)

Bio-rad
Bio-Rad Laboratories; 4000 Alfred Nobel Drive; Hercules, CA 94547
www.bio-rad.com

 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade