Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

iQM kartridži

Inteligent Quality Menagment (iQM)

Kontinuirana kontrola kvaliteta 24 sata, 7 dana u nedelji. iQM predstavlja "real time" aktivnu kontrolu.

Karakteristike:
  • Kontinuirano praćenje analitičkog procesa.
  • Identifikacija promena i mogućih grešaka u sistemu.
  • Automatsko ispravljanje grešaka (kao i dokumentovanje).
  • Sa iQM sistemom, nestaje potreba za tradicionalnom spoljašnjom kontrolom kvaliteta.
iQM kartridži
Instrumentation Laboratory - iQM kartridži

Proizvođač:

iQM kartridži

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade