Proizvodi

 
 

O kompaniji MacoPharma

 

Macopharma je jedini evropski proizvođač sistema za kolekciju, obradu i čuvanje krvi i krvnih produkata dobrovoljnih davaoca. U svom programu pored kesa za kolekciju krvi i filtera za krv ima i programe soluciju za čuvanje trombocita, SSP i SSP+, opremu za obradu jedinica krvi kao i program bioterapije ( matične ćelije ).

Zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa transfuziološkim službama širom sveta, MacoPharma je u mogućnost da radi na konstantnom unapređenju kvaliteta svojih proizvoda:

  • Optimizaciji leukodeplecije i kvaliteta komponenti.
  • Razvoju inovativnih filtera za postizanje najviših prinosa
 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade