Proizvodi

 
 

Iris

iQ200 SELECT

Analizator za analizu sedimenta urina

iQ200®SELECT je analizator za analizu sedimenta urina koji Flow Cell Digital Imaging tehnologijom standardizuje proces analize urina automatizovanom klasifikacijom i kvantifikacijom partikula u urinu. Iris Diagnostika sa patentiranom protočnom mikroskopijom i APRâ„¢ sotverom (Auto-particle recognition) je prisutan kao lider u laboratorijama širom sveta, obezbečujući visok kvalitet i tačnost dobijenih rezultata.
Karakteristike:
  • Brzina 40 analiza na sat
  • Za odrečivanje sedimenta koristi jedinstvenu tehnologiju Flow Cell Digital Imaging kao i APRâ„¢ softver za identifikovanje načenih partikula
  • Epruveta sa uzirkom ide direkto na aparat bez predhodne pripreme uzorka
  • Jedinstvena tehnologija IRISA posmatra svaku partikulu pojedinačno praveći 500 slika i na osnovu četiri kriterijuma: oblika, dimenzije, teksture i kontrasta je svrstava u jednu od 12 kategorija, a ukoliko za to postoje zahtevi radi dalju subklasifikaciju u dodatnih 27 kategorija
  • iWARE integrisani softver za urinske analize povećava produktivnost kombinujući verifikaciju na ekranu i validaciju rezultata u jednom koraku čime se praktično eliminiše potreba za manualnim mikroskopiranjem
  • arhiviranje preko 10000 slika i rezultata pacijenata
  • iQ200® Body Fluids Modul omogućava analiziranja različitih telesnih tečnosti: sinovijalne, CST, pleuralne, peritonealne, perikardijalne i ostalih seroznih tečnosti sa opsegom testiranja od 0-10000 ćelija/μL
iQ200 SELECT
Iris - iQ200 SELECT

Proizvođač:

iQ200 SELECT

Iris
www.irisdiagnostics.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade