Proizvodi

 
 

Immucor

NEO Iris

NEO Iris ™ je potpuno automatizovan Immucor imunohematološki analizator 6. generacije za in vitro testiranje krvi.

Nudi maksimalnu produktivnost sa najboljim protokom, dok istovremeno pruža izuzetnu fleksibilnost. Kontinuirani pristup omogućava dodavanje uzoraka (do 224 uzorka) ili reagenasa u bilo kom trenutku Moduli pipetora, inkubatora, centrifuge i čitača mogu istovremeno raditi kako bi se povećala efikasnost Dvostruki pipetori za obradu više uzoraka i ploča istovremeno STAT prioritizacija sa prioritetnom obradom za svaki željeni uzorak Podesivost refleks testiranja za optimizovani laboratorijski tok rada
Karakteristike:
Idealan analizator za velike laboratorije za testiranje pacijenata, kliničke laboratorije i donorske centre Intuitivni korisnički interfejs, lak za korišćenje sa ekranom osetljivim na dodir i Windows operativnim sistemom Dvosmerni interfejs za LIS ili ImmuLINK® ImmuLINK® softver- dizajniran za transfuzionu medicinu, omogućava povezivanje analizatora, rezultata i LISa Najširi spektar analiza za testiranje pacijenta i donora: određivanje krvnih grupa ABO/Rh D, IgG DAT, IgG unakrsna reakcija, skrining i identifikacija antitela, weak D testiranje, testiranje krvi na CMV i TPHA Automatizovana unutrašnja kontrola Immucor patentirana tehnologija Capture® na čvrstoj fazi u mikrotitarskim pločama sa dokazanim kliničkim performansama NEO Iris-ov čitač ploča koristi CCD kamere za snimanje slike mikroploče LED (Light Emitting Diodes) signalizacija za ukazivanje statusa komponenti analizatora Poseduje čitač dvodimenzionalnih barkodova sa stripova mikrojažica
NEO Iris
Immucor - NEO Iris

Proizvođač:

NEO Iris

Immucor
www.immucor.com

 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade