Proizvodi

 
 

Beckman Coulter, Inc.

LH750

Hematološki analizator za 5-part diferencijaciju

Performanse i rezultati koji nadmašuju vaša očekivanja. LH 750 random access analizator koristi superiornu tehnologiju, pored standardnih hematoloških parametara daje precizne podatke o eritroblastima i pristup RUO WBC parametrima. Namenjem laboratorijama visokih zahteva i kapaciteta. Sistem omogućava unaprečenje efikasnosti rada laboratorije i izdavanje rezultata najvišeg stepena preciznosti.

Karakteristike:
  • Jedinstvenom AccuCount tehnologijom povećan opseg linearnosti leukocita i trombocita.
  • Samostalno postavljanje kriterijuma za donošenje kliničkih odluka (Descision Rules).
  • Coulter-ov princip brojanja ćelija i VCS tehnologija dokazanog kvaliteta i pouzdanosti.
  • 3D prikaz WBC populacija.
  • STAT opcija.
  • Bez održavanja
  • Mogućnost direktnog povezivanja sa sistemom za automatsko pravljenje razmaza.
  • Identifikacija i numeracija eritroblasta i retikulocita bez prethodne pripreme uzorka.
  • Rezultat za manje od 30 sekundi
LH750
Beckman Coulter, Inc. - LH750

Proizvođač:

LH750

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000 USA
www.beckmancoulter.com

 
 
 

Copyright © 1990-2010 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade