Proizvodi

 
 

Instrumentation Laboratory

ILYTE

Na, K, Cl
Na, K, Ca, pH
Na, K, Li

Karakteristike:
  • Jon-selektivni analizator za odrečivanje elektrolita.
  • Potpuno automatski aparat.
  • Uzorci pune krvi, seruma ili plazme, odnosno urina.
  • Ne zahteva prethodno razblaživanje uzoraka seruma.
  • Mogućnost čuvanja podataka.
  • Izuzetno mala potrošnja reagenasa.
ILYTE
Instrumentation Laboratory - ILYTE

Proizvođač:

ILYTE

Instrumentation Laboratory
V.le Monza 338 - 20128 Milan, Italy
Telefon: +39 02 25221
Fax: +39 02 2575250
www.ilww.com

 
 
 

Copyright © 1990-2020 Makler d.o.o. All Rights Reserved.

Developed by egOideas, Belgrade